wybierz język:
visitors: 000417
Informacje o firmie
Królik żywy
Mięso królicze
Fermy
Potrawy
Linki
Adres
Oferta Królik żywy
Materiał hodowlany

Linia mięsna została stworzona w wyniku długotrwałej selekcji zarówno samic jak i samców. Selekcję samic prowadzono głównie pod kątem:
 • wysokiej płodności
 • plenności
 • masy miotu
 • całkowitej liczebności miotu
 • masy ciała młodych w dniu odsadzenia
 • aktywności gruczołów mlecznych u samic
W ramach programu selekcji królików pod względem użytkowości mięsnej, w linii ojcowskiej największą wagę przywiązuje się do takich parametrów jak:
 • szybkość wzrostu
 • poprawna budowa ciała
 • niska zawartość tłuszczu
 • dobra jakość nasienia (ruchliwość, koncentracja, żywotność plemników), co ma wpływ na poziom skuteczności inseminacjiBrojlery

Młode króliki linii hybrydowej, uzyskiwane w wyniku krzyżowania samic z jedną z linii ojcowskich, charakteryzują się wysokimi przyrostami dziennymi, dobrym wykorzystaniem paszy na 1kg przyrostu, bardzo dobrymi właściwościami tucznymi i wysoką mięsnością. Mają swoistą budowę ciała, w której możemy wyróżnić szeroki zad, dobrze umięśnione tylne nogi i mocny grzbiet. Mieszańce uzyskane w ten sposób, niezależnie od zastosowanej linii ojcowskiej, mają zbliżoną masę ciała w wieku 70 dni (ok. 2,50kg - 2,80kg), wydajność rzeźną na poziomie 57 - 58%, a masa potomstwa w wyniku 1 inseminacji waha się od 16,5 - 19kg.
W naszej ofercie

 • dla odbiorców współpracujących z naszą grupą, oferujemy najwyższej jakości materiał genetyczny zapewniający maksymalne efekty hodowlane i ekonomiczne
 • odbiorcom żywca króliczego zapewniamy całoroczne, stałe i jednorodne jakościowo dostawy brojlerów króliczych, w oparciu o harmonogram dostaw
design: Intelis Media 2007 do góry    |     strona startowa    |